A A

 

Zapraszamy nauczycieli języków obcych i wszystkich zainteresowanych na warsztaty metodyczne on-line nt. „Udzielanie informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym na lekcjach języka obcego”, które odbędą się 14 kwietnia 2021 r. na platformie Teams w godz. 15:00 – 19:00
Szkolenie dotyczy realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
Program szkolenia:

  1. Rodzaje i zasady udzielania informacji zwrotnej
  2. Informacja zwrotna w praktyce szkolnej
  3. Formułowanie informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym

Prowadzące: Renata Kreft (doradca metodyczny MSCDN Wydział w Ciechanowie) oraz Anna Wiśniewska (nauczyciel języka angielskiego). Koszt szkolenia: 30 zł. Rejestracja on - line....