A A

MSCDN Wydział w Ciechanowie oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zapraszają nauczycieli historii, bibliotekarzy oraz osoby zainteresowane problematyką regionalną na konferencję organizowaną on-line w dniu 5 marca 2021 r. W programie: oferta edukacyjna Muzeum oraz promocja konkursu „Lekcje o Mazowszu”. 

Zaproszenie      Rejestracja on - line