A A

 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line „Terapia pedagogiczna wobec potrzeby utrzymania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów w okresie pandemii koronawirusa”, realizowane w ramach projektu „Emocje są ważne”. Termin szkolenia: 25 lutego 2021 roku w godz. 15.00. -19.00 Jest to kolejne działanie projektowe realizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie.Poprowadzi je Pani Wiesława Machul - pedagog, terapeuta pedagogiczny posiadający uprawnienia do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania; wykładowca wyższych uczelni, realizator zajęć na kursach kwalifikacyjnych, lider zmian w oświacie, osoba doświadczona w prowadzeniu szkoleń w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na co dzień jest związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, aktualnie pełni obowiązki dyrektora tej placówki. Jest autorką kilku serii zeszytów ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Plakat...  Rejestracja on - line