A A

Zapraszamy nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół i pozostałych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na szkolenie, które poprowadzi dr Mariola Jaworska - wykładowca Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2020r. w godz. 14:30 - 18:15 w MSCDN Wydział w Ciechanowie. Koszt szkolenia wynosi 60 zł. Rejestracja...