A A
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym webinarium pt.AKREDYTACJA „Biletem wstępu” w programie Erasmus 2021-2027 (Mobilność- Innowacje-Współpraca) Adresaci webinarium: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane. Zgłoszenie on-line... Zaproszenie...