A A

 

Zapraszamy na kolejną III edycję „Konkursu wiedzy o Mazowszu” organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści, tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Członkowie wyróżnionych projektów otrzymają od patrona przedsięwzięcia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, nagrody rzeczowe.Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny i harmonogram, znajduje się na stronie konkursów KO i MSCDN w zakładce Konkurs Wiedzy o Mazowszu