A A

 

Trwa nabór do piątej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie mazowieckiem, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Cele projektu:

dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;

zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji; wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.W ramach projektu nauczyciele odbędą 72-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy. Uczestnicy dostaną pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy.

Koszt udziału placówki w projekcie wynosi 600 zł za dwóch nauczycieli.

Szkolenia będą realizowane w formie mieszanej: stacjonarnie i online
Terminy szkolenia:
I zjazd
Piątek 23.10.2020 r. - spotkanie stacjonarne w godz. 14.00 – 18.45 (6 godz. dyd.)
Sobota 24.10.2020 r. – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.) + 2 godz. Platforma Moodle MSCDN
Niedziela 25.10.2020 r. – spotkanie zdalne w czasie rzeczywistym (webinarium) w godz. 9.00 – 12.00 (4 godz. dyd.) + 4 godz. dostęp do nagrania.
II zjazd
Piątek 06.11.2020 r. - spotkanie stacjonarne w godz. 14.00 – 18.45 (6 godz. dyd.)
Sobota 07.11.2020 r. – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.) + 2 godz. Platforma Moodle MSCDN
Niedziela 08.11.2020 r. – spotkanie zdalne w czasie rzeczywistym (webinarium) w godz. 9.00 – 12.00 (4 godz. dyd.) + 4 godz. dostęp do nagrania.
III zjazd
Piątek 20.11.2020 r. - spotkanie stacjonarne w godz. 14.00 – 18.45 (6 godz. dyd.)
Sobota 21.11.2020 r. – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.) + 2 godz. Platforma Moodle MSCDN
Niedziela 22.11.2020 r. – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.)

Ważne! 

Zgłoszenie udziału w projekcie (nazwa i adres placówki) prosimy przesyłać mailowo na adres: w terminie do dnia 5 października 2020 r. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na 90% zajęć. Szczegółowych informacji udziela: Monika Jonczak Koordynator projektu w Wydziale w Ciechanowie – tel. 23 672 40 31 wew. 114 lub 23 671 23 24. Zaproszenie