A A

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2020 w dniu 26.09.2020 r. zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konferencji online pt. "Języki obce z „4 K”  (komunikacja, krytyczne myślenie, kreatywność, kooperacja). Wiecej informacji... Rejestracja on-line...