A A

 

Zapraszamy na bezpłatny 15-godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych: „Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej”, który odbędzie się w dniach: 16, 23 i 30.03.2020 r.

WebQuest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Podczas zajęć uczestnicy tworzą projekt edukacyjny z wykorzystaniem metody WebQuestu oraz opublikują na stronie internetowej swój autorski WebQuest.

Terminy zajęć: 16, 23 i 30 marca 2020 r. (poniedziałki), godz. 15.00 – 19.15
Miejsce: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33 (pracownia komputerowa). Ze względu na zajęcia w pracowni komputerowej liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia poprowadzą: Monika Jonczak, Teresa Stryjewska – nauczyciele konsultanci MSCDN Wydział w Ciechanowie

Program szkolenia wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk. 2019/20: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o dokonanie zgłoszenia do 09.03.2020 r. drogą elektroniczną.