A A

Warsztaty dla wszystkich nauczycieli biologii – w dniach: 19.03 i 28.03.2020 r. Zapraszamy na 10 - godzinne warsztaty „Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej – doświadczenia biologiczne”. W programie: wykonywanie doświadczeń i eksperymentów zalecanych do realizacji w podstawie programowej z biologii dla szkoły ponadpodstawowej. Dla nauczycieli ze SZKÓŁ PODSTAWOWYCH uczestnictwo w zajęciach może okazać się inspiracją do doskonalenia warsztatu pracy oraz lepszego przygotowania ucznia do kolejnego etapu nauczania.

Terminy: 

    • 19.03.2020 r. (czwartek), godz. 15.00 – 19.15 – pierwsze spotkanie
    • 28.03.2020 r. (sobota),    godz. 9.00 – 13.15 – drugie spotkanie
  • Miejsce:Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie (laboratorium biologiczne) - ul. G. Narutowicza 9
  • Prowadzący: dr Małgorzata Świtkowska – starszy wykładowca PUZ w Ciechanowie
  • Koszt uczestnictwa: 50 zł

Program szkolenia wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szk. 2019/20: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warsztaty są kontynuacją szkoleń adresowanych do różnych grup nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o dokonanie zgłoszenia do 11.03.2020 r. drogą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.