A A

Kompleksowe wspomaganie szkół

Zapraszamy Państwa do skorzystania w kompleksowej oferty w zakresie wspomagania ze wszystkimi jej komponentami,
we współpracy w osobą wspomagającą, towarzyszącą Państwu w całym procesie.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy
o zapoznanie się z organizacją wspomagania szkół/placówek.

 

organizacja tematyka1
zasady formularz2

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

  1. Teresa Stryjewska – nauczyciel konsultant - tel. 23 671 23 22
  2. Maria Sykut, - nauczyciel konsultant - tel. 23 671 23 22
  3. Anna Napierska – specjalista ds. organizacji szkoleń - tel. 506 200 544