A A

 

W ramach projektu „Misja programowanie – podregion ciechanowski” realizowane były szkolenia z nauki programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodna forma zajęć, w oparciu o szczegółowe scenariusze, obejmowała zabawy w ruchu, pracę przy komputerze oraz programowanie robotów Photon. Po zakończeniu szkoleń nauczyciele realizowali cykliczne 15 dwugodzinne zajęcia dla uczniów klas I – III, w szkołach oraz w bibliotekach lub gminnych domach kultury. Zaproponowane scenariusze stały się inspiracją do zajęć, w których uczniowie odkrywali swoje umiejętności z podstaw programowania.