A A

W dniach 23 lutego i 9 marca 2019 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie odbyły się warsztaty „Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej – doświadczenia fizyczne”. W szkoleniu uczestniczyło 23 nauczycieli uczących fizyki w szkołach podstawowych. Uczestnicy, pracując w zespołach, mieli okazję wykonać ponad 30 doświadczeń i eksperymentów fizycznych umożliwiających realizację nowej podstawy programowej, jak i wykraczających poza nią. Po wykonaniu poszczególnych doświadczeń i eksperymentów dokumentowali ich przebieg stosując wszystkie etapy metody naukowej. Dodatkową atrakcją zajęć była możliwość poznania aplikacji, programów komputerowych oraz stron internetowych do wykorzystania na lekcjach fizyki i przećwiczenie, jak one działają.
Warsztaty były kontynuacją cyklu szkoleń kierowanych do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wcześniejsze dotyczyły doświadczeń przyrodniczych, biologicznych i chemicznych. Teraz przyszła pora na fizykę, która ponownie pojawiła się w szkołach podstawowych. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela fizyki z wieloletnim doświadczeniem zorganizowała Teresa Stryjewska – nauczyciel konsultant w zakresie przedmiotów przyrodniczych MSCDN Wydział w Ciechanowie.W planach mamy kontynuowanie tego typu warsztatów praktycznych z nastawieniem na przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów z zastosowaniem metody naukowej. Działanie to doskonale wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. W priorytetach edukacyjnych określonych na bieżący rok szkolny znajdują się m. in. następujące zapisy: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.