A A

Zdalni loga kolor 

Zdalni projekt logo

Okres realizacji naszego projektu grantowego to kwiecień - listopad 2021

 

REALIZUJEMY - W RAMACH PROJEKTU…
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem
i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Grantodawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Grantobiorcą jest Samorząd Województw Mazowieckiego, realizatorem grantu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

MSCDN - jesteśmy…
jedną z największych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce i od ponad roku, w związku z sytuacją pandemiczną, systematycznie dostosowujemy swoją ofertę szkoleniową oraz formy jej realizacji do bieżących potrzeb nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i wykorzystywaniu narzędzi TIK w pracy zdalnej na wszystkich etapach edukacyjnych.

NASZA KADRA – nasze doświadczenie i zaangażowanie…
w różne projekty, doskonalące nasze kompetencje cyfrowe oraz wdrażanie w pracy własnej różnorodnych rozwiązań łączenia aktywizujących metod nauczania z nowymi technologiami i narzędziami TIK, zapewnia wysoką jakość działań podejmowanych
w obszarze doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w pracy zdalnej.
W projekcie grantowym Zdolni zdalnie będzie to podstawą do profesjonalnego realizowania zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli z mazowieckich przedszkoli i szkół w prowadzeniu działań edukacyjnych na odległość.

CELEM projektu grantowego Zdolni zdalnie...
jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach
i szkołach przez kadrę placówki doskonalenia nauczycieli – MSCDN.

OKRES realizacji naszego projektu grantowego to:
kwiecień - listopad 2021 r.  Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 7 kwietnia br. Realizacja szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek - maj - listopad 2021.

KOGO zapraszamy do udziału w naszym grancie…
nauczycieli/nauczycielki przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej.(Realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki.)

CO ZAPEWNIAMY nauczycielom w ramach udziału w projekcie…
Min. 4-miesięczne wsparcie w ramach którego nauczyciele będą uczestniczyć w:

 • szkoleniach w 7. grupach tematycznych dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki wynikającej z nauczanych przedmiotów. Przewidywane grupy to:
  1. Wychowanie przedszkolne (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  2. Edukacja wczesnoszkolna (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  3. Edukacja humanistyczna (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  4. Edukacja matematyczno-przyrodnicza (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  5. Edukacja artystyczna (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  6. Edukacja specjalna (osiągnięto już limit zgłoszeń)

  7. Języki obce (osiągnięto już limit zgłoszeń)

 • działaniach konsultacyjno-doradczych z uwzględnieniem Sieci wsparcia przedmiotowego
 • wykładach eksperckich


Będzie to czas, w którym każdy uczestnik wzmocni i rozwinie swoje kompetencje cyfrowe we właściwym doborze strategii, metod i technik w pracy zdalnej z dziećmi/uczniami i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce.Każdy uczestnik projektu otrzyma: zaświadczenie o ukończeniu min. 25-godzinnego szkolenia z informacją potwierdzającą odbycie 4-miesiecznego wsparcia i udziału w działaniach konsultacyjno-doradczych z uwzględnieniem Sieci wsparcia przedmiotowego.

PROGRAM SZKOLEŃ…
Przygotowany jest na podstawie Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół
i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanego przez ORE, składającego się z 12 modułów.

  1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

  2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania

  3. Metodyka edukacji zdalnej

  4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej

  5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

  6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

  7. Zoom

  8. Microsoft Teams

  9. Google Meet

  10. Multimedialne zasoby edukacyjne

  11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

  12. Prawne aspekty edukacji zdalnej


Nauczyciele szkół i przedszkoli zobowiązani będą do odbycia szkolenia obejmującego minimum pięć modułów tematycznych,
w tym obowiązkowo dwóch modułów dotyczących Metodyki edukacji zdalnej i działań na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Wybór pozostałych trzech modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami oraz specyfiką wynikającą
z nauczanych przedmiotów i etapów edukacyjnych

JAK PLANUJEMY realizować szkolenia…
w dwóch wariantach (min. 25 godz. dyd.) – całkowicie zdalnie lub częściowo zdalnie – (wybór formuły realizacji jest uzależniony
od sytuacji pandemicznej w kraju) przebiegać będą wg 2 etapów, realizowanych równolegle:

 • 14 godz. dyd. realizowanych w formie synchronicznej (spotkania on-line w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS/ZOOM) lub stacjonarnej;

 • 11 godz. dyd. realizowanych w formie asynchronicznej (pracy własnej moderowanej przez trenerów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej) 

REKRUTACJA – już 7 kwietnia ruszamy…
wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce: Rekrutacja - dokumenty informacyjne i rekrutacyjne w projekcie.

Udział w projekcie grantowym Zdolni zdalnie jest bezpłatny.

 

Wszelkich informacji o projekcie grantowym Zdolni zdalnie udzielają:

Lider projektu: Miosława Anna Pleskot e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 506 386 009

Zespół wsparcia administracyjnego:

 • Beata Gembarowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 519 836 024
 • Katarzyna Jeżak: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 796 616 319
 • Sylwia Kwiatkowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 609 423 954

 

 

folder 23275 640

 

KROK 1. 

Wymagane dokumenty w projekcie Zdolni Zdalnie