A A

 

 Głównym zadaniem uczestników sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez ekspertów oraz możliwość dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej jest forum wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy, zamieszczanie w sieci opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych. 

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia moderowane przez konsultantów i doradców metodycznych MSCDN Wydział w Siedlcach

 

 


Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy sieci. 

 

%MCEPASTEBIN%