A A

 

W Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej. W jego ramach odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konkurs fotograficzno-językowy dla uczniów zorganizowany we współpracy z placówkami z Siedlec: Muzeum Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 1.

Najlepsze zdjęcia obrazujące niematerialne dziedzictwo kulturowe wraz z krótkim opisem w języku polskim i obcym zostały udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie.

Trwałym rezultatem projektu jest kolejna edycja konkursu „Jestem stąd”. Zgłoszenia przyjmowane są od 10 kwietnia do 10 maja 2019r.

 

Załączniki:

Dyplom uznania