A A

Komunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie zostały wprowadzone zmiany terminów etapu rejonowego konkursów przedmiotowych: z języka rosyjskiego i polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

 

  - Etap rejonowy konkursu z języka rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (klas gimnazjalnych) 
    odbędzie się dnia 3 stycznia 2019 r. (czwartek).

  - Etap rejonowy konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (klas gimnazjalnych) 
    odbędzie się dnia 4 stycznia 2019 r. (piątek).

Uzasadnienie zmian:
W dniu 22 października 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty. Wyznaczone daty przez CKE kolidowały z harmonogramami konkursów przedmiotowych, które musiały być ogłoszone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do 30 września 2018r. 
Aktualne harmonogramy znajdują się w zakładce [Regulaminy i załączniki].