A A

Rusza V edycja konkursu „Jestem stąd”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy.

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w piątej edycji konkursu „Jestem stąd”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz zaopatrzenie jej krótkim opisem w języku polskim i wybranym języku obcym.

Celem głównym jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w cyfrowym albumie

w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody. 

Prace można nadsyłać w terminie od 20 kwietnia do 10 maja 2022 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych

z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości.

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Fundację Rozwoju

i Edukacji „Skrzydła” oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

•             Regulamin V edycji konkursu „Jestem stąd”.

•             Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia niepełnoletniego

•             Załącznik – Oświadczenia w przypadku ucznia pełnoletniego

•             Cyfrowy album prac nagrodzonych w I edycji

•             Cyfrowy album prac nagrodzonych w II edycji

•             Cyfrowy album prac nagrodzonych w III edycji

•             Cyfrowy album prac nagrodzonych w IV edycji