A A

EDL banner 20 years FR

26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską 800 milionów Europejczyków celebruje europejską różnorodność językową i kulturową. W ramach tych obchodów MSCDN od lat organizuje konferencję dla nauczycieli języków obcych. Tematyka wiodąca tegorocznej konferencji dotyczy wykorzystania doświadczenia nauczania zdalnego podczas lekcji stacjonarnych. Bądź z nami online!

Zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w międzywydziałowej konferencji online organizowanej

22 września 2021 r. godz. 15.00 – 18.15

Zdalnie i realnie. Jak wykorzystać doświadczenia nauczania zdalnego języków obcych podczas lekcji stacjonarnych?”

 

Po miesiącach nauki online i wakacyjnej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócili 1 września do szkół. Czy oznacza to porzucenie zdobytych doświadczeń ze zdalnego nauczania? Jak wykorzystać nowe kompetencje związane z wykorzystaniem TIK podczas lekcji stacjonarnych? Jakie metody prowadzenia zajęć online sprawdzą się również w szkolnej klasie? Na ile poznane narzędzia i sposoby aktywizowania uczniów, ich motywowania oraz oceniania mogą być przydatne w trakcie nauki stacjonarnej?

To kilka wybranych pytań, na które odpowiemy podczas konferencji organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Języków.

Głównymi celami przedsięwzięcia są:

 • Prezentacja możliwości wykorzystania nowych umiejętności z pracy zdalnej w nauczaniu stacjonarnym.
 • Wymiana doświadczeń i popularyzacja przykładów dobrej praktyki.
 • Promocja idei uczenia się języków przez całe życie.

W programie:

 • Technika cyfrowa już oswojona, to na początek nowej edukacji … - dr hab. Elżbieta Gajek, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL i Eurocall European Association for Computer-Assisted Language Learning.
 •  Link do filmu

 • Wykorzystanie TIK na lekcjach języków obcych a model SAMR Aneta Gładys, konsultant ds. języków obcych w  MSCDN Wydział w Warszawie, koordynator Międzywydziałowego Zespołu ds. Języków Obcych w MSCDN, ekspert ogólnopolskiego programu DELFORT realizowanego przez ORE w Warszawie oraz Goethe-Institut w Warszawie.

Przykłady dobrych praktyk:

 • TIK w edukacji wczesnoszkolnej Anna Mirońska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. W. Broniewskiego w Siedlcach, doradca metodyczny MSCDN Wydział w Siedlcach ds. języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Współpraca nauczycieli w nauczaniu zdalnym Katarzyna Drabarek, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6
  im. W. Broniewskiego w Siedlcach, doradca metodyczny MSCDN Wydział w Siedlcach ds. języka niemieckiego. Ambasador programu eTwinning.
 • Praca projektowa z wykorzystaniem TIK, czyli o Webquestach raz jeszcze Ewa Bystrzyńska, psycholog, nauczyciel języka hiszpańskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Bema w Ostrołęce.
 • Prezentacja oferty doskonalenia dla nauczycieli języków obcych w roku szkolnym 2021/2022 przygotowana przez Międzywydziałowy Zespół Doradców Metodycznych i Konsultantów MSCDN w zakresie języków obcych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dzień przed konferencją link do wydarzenia na platformie Zoom.

Bądź z nami online! Zarejestruj się!

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/19666/o//w/

Odwiedź stronę Europejskiego Dnia Języków!

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx