A A

dtnMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach,  Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe,  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Teologicky Instytut TF Spisska Kapitula –Spisske Podhradie

Serdecznie zapraszają do udziału  w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo człowieka a sprawiedliwość”, która odbędzie się 7 września 2021 r.  

                                                                                                                                          zapraszamy