A A

  

br3 

 

W odpowiedzi na priorytet Ministra Edukacji i Nauki Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią w dniach 7-11.06.2021 r. we wszystkich wydziałach MSCDN odbył się cykl konferencji „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego po powrocie do nauki”.

Dziękujemy Państwu za liczny udział, jednocześnie informujemy, że materiały edukacyjne z konferencji znajdują się w tabeli poniżej.

Udostępniamy  także   [link do ankiety]   zbierającej informacje o Państwa potrzebach związanych z formami doskonalenia ważnymi z punktu widzenia realizacji powyższego priorytetu. 

 

Temat

Link  i prezentacja

Materiały dodatkowe

Wprowadzenie

Jarosław Zaroń 
Dyrektor MSCDN
Wystąpienie

Wytyczne MKO dotyczące powrotu uczniów do szkół

Bożena Czarnecka-Akus 
konsultantka ds. edukacji humanistycznej Wydział MSCDN Siedlce
Wystąpienie
Prezentacja: Wytyczne MKO

Wytyczne MKO

Diagnoza zapotrzebowania na treści
wychowawcze i profilaktyczne

dr Renata Stoczkowska
specjalistka ds. badań pedagogicznych Wydział MSCDN Warszawa
Wystąpienie
Prezentacja: Diagnoza zapotrzebowania

Diagnoza zapotrzebowania

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

Izabela Wrzesińska 
konsultantka ds.PPP Wydział MSCDN Radom
Wystąpienie
Prezentacje:
Identyfikacja ucznia (Izabela Wrzesińska)
Identyfikacja ucznia (Jolanta Szymczyk)

Identyfikacja ucznia

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
uczniów po powrocie do szkoły

Hanna Drzewiecka-Krawczyk
konsultantka ds.PPP Wydział MSCDN Płock
Wystąpienie
Prezentacja: Potrzeby uczniów
 

Marta Senenko-Lichograj 
konsultantka ds.PPP Wydział MSCDN Siedlce
Wystąpienie
Prezentacja: Potrzeby uczniów

Potrzeby ucznia
a praktyczne rozwiązania 

Współpraca z rodzicami ukierunkowana
na wsparcie dziecka w kryzysie emocjonalnym

Anna Włodarczyk 
konsultantka ds.PPP Wydział MSCDN Radom
Wystąpienie
Prezentacja: Współpraca z rodzicami

Współpraca
z rodzicami

 

Nagranie całej konferencji