A A

Postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego : 1 czerwca godz. 11.00 – 13.30

  1. Wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
  2. Analiza formalna wniosku i dokumentacji.
  3. Powołanie komisji egzaminacyjnej.
  4. Egzamin.
  5. Decyzja o nadaniu/odmowie nadania stopnia, w tym nauczycielowi z tytułem doktora.
  6. Działania organu prowadzącego jako organu odwoławczego.
  7. Archiwizacja dokumentacji.

Prowadzący: Anna Kalińska, Elżbieta Michalak

Link do zapisu: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/19296/o//w/Siedlce