A A

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu

szkolenie skierowane do nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, którzy pracują lub planują pracę z osobami z autyzmem

„Nie oceniaj ucznia z autyzmem po zachowaniu, naucz się odróżniać trudne zachowanie od objawu zaburzenia. Pracuj nad trudnym zachowaniem, nie karć za objawy”.

Trwają zapisy na warsztaty metodyczne na temat „Trudnych zachowań dziecka ze spektrum autyzmu”, zaplanowane na sobotę 15 maja 2021, w formie on-line, w aplikacji Microsoft Teams.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy, zmianę postawy i trenowanie umiejętności, weryfikację własnych błędów, współpracę z rodziną. Mają Państwo możliwość zadawania pytań i rozmowy z wykładowcą, która odpowie na indywidualne potrzeby uczestników zajęć.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

· zdobycie wiedzy na temat interwencji – schematu postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych

· poznanie działań proaktywnych, czyli co można zrobić, żeby nie dopuścić do zachowań trudnych,

· możliwość przyjrzenia się własnym doświadczeniom z zachowaniami trudnymi uczniów i przygotowanie planu działania na wypadek wystąpienia tego typu zachowań w przyszłości. Rejestracja online: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18987/o//w/