A A

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli.

Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych. Program uwzględnia ograniczenia związane z pandemią.

Celem programu jest aktywizacja jak największej liczby szkół i w rezultacie stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół, aspirujących do miana liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej.

Wyłonienie placówek edukacyjnych z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz ogłoszenie laureatów pierwszej edycji programu NBP nastąpi do końca czerwca 2021 r.

W załączeniu regulamin, zadania programu oraz materiał graficzny.

Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się również pod adresem www.nbp.pl/edukacja w zakładce Złote Szkoły NBP, natomiast rejestracja w programie na: www.zloteszkoly.nbp.pl.

 

Załączniki:

Zadania programu

Regulamin Programu Zote Szkoy NBP

Plakat