A A

W poradniku, który powstał przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się:

➢zasady, które warto ustalić z uczniami przed lekcją online;

➢narzędzia online i zasady korzystania z nich tak, by zapewnić bezpieczeństwo;
➢wskazówki, co zrobić w razie naruszenia zasad prowadzonej lekcji;
➢prawa nauczycieli prowadzących lekcje online, dotyczące ochrony danych osobowych, wizerunku, dobrego imienia;
➢wsparcie dla dyrektorów szkół przy organizowaniu systemu nauczania online.

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2020/04/Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy_FINAL.pdf