A A

 

Fp Archiwa Siedleckie dla nauczycieli, uczniów i pasjonatów powstał jako odpowiedź na prośby znajomych nauczycieli z terenu województw: mazowieckiego i lubelskiego, którzy poprzez wykorzystanie materiałów archiwalnych i bibliotecznych chcą uatrakcyjnić swe zajęcia w ramach pracy zdalnej z uczniami. Stronę współtworzą trzy siedleckie archiwa: Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Archiwum Diecezjalne w Siedlcach.

 

 arwicha

 

Będziemy zamieszczać tu materiały związane z szeroko pojętą historią regionu, które naszym zdaniem z powodzeniem można będzie wykorzystać by uatrakcyjnić proces dydaktyczny, szczególnie dziś, gdy sytuacja zmusiła nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania. Będziemy zamieszczać zarówno źródła archiwalne z naszych zbiorów, jak i zbiorów innych archiwów w Polsce i za granicą, a także linki do wystaw, artykułów i publikacji poświęconych historii regionu oraz linki do programów historycznych przygotowanych przez pracowników naszych instytucji. Zamieścimy tu także informacje o inicjatywach innych instytucji, które naszym zdaniem można wykorzystać w procesie nauczania historii.

 

Z nadzieją na współpracę:

dr Rafał Dmowski - dyrektor Archiwum UPH w Siedlcach,

dr Grzegorz Welik - dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach,

ks. prałat mgr Bernard Błoński - dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.