A A

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz MSCDN Wydział w Siedlcach zapraszają nauczycieli historii na szkolenie poświęcone niekonwencjonalnym metodom prowadzenia zajęć w zakresie wykorzystania źródeł w edukacji historycznej. Tematyka spotkania bazuje na nagrodzonym w konkursie „Lekcje o Mazowszu” scenariuszu „Polacy i Żydzi w Siedlcach – razem ale obok siebie”. Szkolenie odbędzie się w Archiwum Państwowym w Siedlcach w dniu 17 marca br. w godzinach 15.00-18.00.

Celem warsztatów jest:

  •           podniesienie kompetencji nauczycieli w pracy ze źródłem historycznym
  •           wskazywanie kreatywnych metod kształcenia,
  •           promowanie niekonwencjonalnych scenariuszy zajęć
  •           wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w zgłębianiu historii i „Małej Ojczyzny”
  •           poszerzenie  wiedzy  o archiwum  i jego  roli  jako instytucji  kultury,  a zarazem  urzędu,  i możliwości  korzystania  z zasobu  archiwów państwowych a także współpracy  szkoły z archiwum  w dziedzinie kształcenia
  •           wymiana doświadczeń w zakresie edukacji historycznej

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną najciekawsze dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach dotyczące społeczności żydowskiej w Siedlcach, wspomnienia Żydów ocalałych z Holocaustu oraz omówione możliwości prowadzenia poszukiwań online (serwis szukajwarchiwach.gov.pl, portale historyczne, serwisy genealogiczne, a także  inicjatywy  prowadzone przez archiwa państwowe  oraz  inne  instytucje ( np. Ośrodek Karta) w  zakresie  prowadzonych działań edukacyjnych (gry, konkursy, lekcje archiwalne, pokazy).

Ważnym elementem warsztatów będzie wymiana doświadczeń w zakresie edukacji historycznej oraz próba odpowiedzi  na pytanie jak interesująco prowadzić zajęcia. Metody pracy: karty pracy, praca tekstem źródłowym, pogadanka.

Warsztaty poprowadzi autorka scenariusza, p. Beata Troć, kierownik Oddziału Informacji, Udostępniania i Popularyzacji Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Zarejestruj się