A A

 

Szanowna Pani,

Jesteśmy pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Zakład Psychopedagogiki Kreatywności, Instytut Pedagogiki). Prowadzimy badanie na temat przekonań nauczycieli dotyczących natury zdolności. Interesują nas również relacje owych przekonań z poczuciemmoskuteczności nauczycieli i ich sposobami motywowania uczniów. Grupę docelową, w pierwszym kroku, stanowią nauczyciele szkół ponadpodstawowych, ale także i szkół podstawowych.

Byłybyśmy wdzięczne za możliwość przeprowadzenia badań w trakcie realizowanych przez Państwa szkoleń a także możliwość udostępnienia ich nauczycielom via email. Wypełnienie ankiety, składającej się z 3 części, zajmuje około 10 minut. Zapewniamy pełną poufność zebranych danych.

Wersję badania online umieszczamy poniżej:
Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__gC6_RNUNENOUDUzRDJQS044WFdWUVEzVEk4WVhVMy4u

Z wyrazami szacunku,

dr Ewa Wiśniewska

mgr Ewa Weremczuk