A A

 

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

Projekt jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...


The Unteachables

Projekt jest odpowiedzią na wyzwanie, przed którym stoją szkoły w całej Europie: nieadekwatności procesu nauczania do potrzeb i oczekiwań nastoletnich uczniów. Przedsięwzięcie ma charakter innowacji dydaktycznej, której celem jest zbadanie, w jakim stopniu młodzież, w stosunku do której używane jest określenie unteachables może stać się nie tyle teachables, co learnables bez konieczności rewolucjonizowania całego systemu edukacji.

 Czytaj więcej...


Program Szkoła Menedżerów Oświaty cz III

 Czytaj więcej...


 

Zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji dorosłych

Czytaj więcej...


Teacher Training Across Europe

Czytaj więcej...


Szumi Pamięci Wiatr

Czytaj więcej...


Wczesna edukacja językowa

Czytaj więcej...


Europa w Szkole

Czytaj więcej...


 

Szkoła Marzeń

Czytaj więcej...