A A

DOŁĄCZ DO PROGRAMÓW PAH!
Polska Akcja Humanitarna realizuje nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierząc, że, wiedza to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata, zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do wspólnego działania.

PROGRAM "WIEM I DZIAŁAM"
Wiem i Działam to cykl zajęć o mądrym pomaganiu, składający się z minimum 4 zajęć lekcyjnych, działań wychowawczych, pozalekcyjnych lub dla klubów wolontariatu. W trakcie realizacji programu dowiecie się jak reagować na kryzysy humanitarne na świecie, spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne oraz zapoznacie się z praktycznymi pomysłami na działania. Uczestnictwo w programie proponowane jest klasom, grupom, a nawet całym szkołom. Przygotowane materiały odnoszą się wszystkich poziomów edukacyjnych i mogą być realizowane podczas pracy zdalnej. Więcej informacji na temat programu oraz zapisów tutaj: https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/wiem-dzialam/

PROGRAM "GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM" Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, będących zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Realizacja programu daje możliwość nie tylko informowania o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także sprzyja kształtowaniu postaw, które pomogą uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Ten program sprawdzi się nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale także na zajęciach świetlicowych i opiekuńczo-wychowawczych. Więcej informacji na temat programu oraz zapisów tutaj: http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/godziny-wychowawcze/