A A

Od 1 do 14 lipca 2020 r. potrwa nabór formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.


Poniżej znajduje się:

Regulamin Konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”,

Formularz konkursowy oraz

Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku.

Instrukcja przesyłania poprzez ePUAP

W razie pytań prosimy o kontakt pod niżej podanymi numerami telefonów:
• (22) 597-94-410, 423, 430, 449- „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”,
• (22) 597-94-437, 441, 443, 445- „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.