A A

Tutaj znajdą Państwo ofertę szkoleń online MSCDN

Proponowane szkolenia zostaną przeprowadzone w wersji online, z wykorzystaniem korespondencji mailowej, na platformie Moodle, z wykorzystaniem pakietu Office 365 - aplikacji na smartfony i tablety w środowisku Android oraz iOS. Po zebraniu grupy, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zostanie wysłana informacja dotycząca sposobu realizacji szkolenia wraz z kluczem dostępu (hasłem do kursu na platformie moodle).

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

Dobry start nauczyciela przedmiotów edukacji przyrodniczej w praktyce

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej gr. 2

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej gr. 3

Innowacje pedagogiczne w przedmiotach przyrodniczych - autorski program nauczania

Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania uczniów do uczenia się

Niezbędnik nauczyciela matematyki

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania uczniów do uczenia się gr. 2

Wykorzystanie programu GeoGebra do wizualizacji pojęć i własności

Organizacja lekcji online z matematyki

Inne

Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej - aspeakty prawne i praktyczne rozwiązania

Twórczość w wirtualnym świecie. Tworzenie scenariuszy zajęć twórczych

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

Jakie elementy oceniania kształtującego warto wykorzystać na lekcjach historii?

Ocenianie kształtujące i jego rola w diagnozowaniu, wspieraniu i motywowaniu ucznia

Metoda WebQuest w nauczaniu historii i WOS

Narzędzia cyfrowe w edukacji polonistycznej

Nauczyciel polonista na starcie

Projekt edukacyjny - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Zdalne nauczanie historii i WOS

Języki obce

Cyfrowy piórnik nauczyciela jezyka obcego

Nauczanie języków obcych: czas na WebQuest

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego - Akademia Anglisty

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka francuskiego

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka niemieckiego - Internetowe Forum Germanistów

Testy online i inne pomysły na sprawdzenie wiedzy uczniów

Plastyka, muzyka, technika

Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazywanie wiedzy

Specjalne potrzeby edukacyjne

Indywidualizacja pracy wspierająca ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

TIK i nowoczesne techniki kształcenia w edukacji

Cyfrowy piórnik nauczyciela w edukacji zdalnej

Cyfrowy piórnik nauczyciela w edukacji zdalnej gr. 2

Prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem usługi Google G-Suite

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Kreatywnie i innowacyjnie - książeczka elektroniczna w edukacji wczesnoszkolnej

Rozwijanie kompetencji kluczowych w praktyce przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie

Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy

Opiekun stażu nauczyciela

Edukacja zawodowa

Praktyczna nauka zawodu w procesie przygotowania kadr dla rynku pracy

Jakość kształcenia zawodowego podstawa sukcesu ucznia

ePortfolio jako metoda dokumentowania rozwoju zawodowego ucznia

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Edukacja zdrowotna

Profilaktyka kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym wieku

Wychowanie, opieka, profilaktyka

Nauczyciel świetlicy na starcie