A A

Od roku szkolnego 2020/21 zmienia się organizator regionalny konkursu KANGUR dla regionu radomskiego - informacja na stronie www.kangur-mat.pl/organizatorzy.php#wykaz_regionow.

Opiekę nad regionem radomskim przejął koordynator regionu warszawskiego pani Bogumiła Bornowska, która będzie wysyłać Państwu szczegółowe informacje na temat XXX edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.

Bardzo dziękujemy szkolnym organizatorom konkursu za dotychczasową konstruktywną współpracę.

Życzymy wszystkim uczniom startującym w Konkursie wspaniałych wyników a nauczycielom satysfakcji i zadowolenia z sukcesów uczniów.

Grażyna Śleszyńska

Maria Krzak