A A

Tytuł szkolenia: Forum dyrektorów – szkoła wobec wymagań państwa.

Rodzaj formy: warsztaty metodyczne.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Organizacja procesu edukacyjnego.
2. Realizacja podstawy programowej.
3. Aktywność uczniów.
4. Postawy i normy społeczne w szkole/placówce oświatowej.
5. Wspomaganie rozwoju uczniów.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
7. Organizacja procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wniosków z analizy wyników egzaminów i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.
8. Zarządzanie szkołą/placówką oświatową.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Pierwszy moduł do realizacji wybiera prowadzący, następne moduły do realizacji są uzgadniane z uczestnikami szkolenia – chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl