A A

Tytuł szkolenia: Akademia Dyrektora.

Rodzaj formy: seminarium.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Cele ogólne: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Tytuły modułów:

1. Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
3. Rozwój organizacyjny szkoły/placówki oświatowej.
4. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
5. Finanse w szkole/placówce oświatowej.
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły.

Szkolenie składa się z cyklu 6 spotkań po 4 godziny w roku szkolnym. Moduły do realizacji wybiera kierownik szkolenia. Można wybrać do realizacji 6 różnych modułów lub poświęcić na jeden wybrany moduł dwa lub więcej spotkań - chodzi o bieżące reagowanie na potrzeby uczestników szkolenia i zmiany zachodzące w oświacie. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem można też zwiększyć liczbę spotkań, wydłużając czas szkolenia o kolejne spotkania 4-godzinne.

Zapisy na szkolenie: on-line na stronie internetowej naszego ośrodka: www.radom.mscdn.pl