A A

Nauczyciel na starcie to bezpłatna propozycja wszechstronnej pomocy dla rozpoczynających pracę nauczycieli. Dzięki projektowi uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Poznają wybrane przepisy prawa oświatowego oraz procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Rekrutacja do poszczególnych grup przedmiotowych trwała do 30 października.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Do końca kwietnia 2021 r. zrealizujemy następujące seminaria.
 

1) Nauczyciel polonista na starcie

2) Nauczyciel histori i WOS na starcie

3) Nauczyciel edukacji przedmiotów przyrodniczych na starcie

4) Nauczyciel matematyki na starcie

5) Nauczyciel informatyki na starcie

6) Nauczyciel języka obcego na starcie

7) Nauczyciel kształcenia zawodowego na starcie

8) Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie

9) Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie

10) Nauczyciel religii na starcie

11) Nauczyciel plastyki na starcie

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w:

- planowaniu własnego rozwoju w awansie zawodowym,

- doskonaleniu umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu,

- rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

ADRESACI PROJEKTU: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie (staż: 0-3 lata)

SPOSÓB REALIZACJI: seminaria mogą być realizowane w formule tylko on-line lub w formule mieszanej – stacjonarnie i on-line.

OKRES REALIZACJI: realizacja projektu zaplanowana jest w okresie październik 2020 – kwiecień 2021

KOMPONENTY PROJEKTU:

1. SEMINARIUM

Seminarium składa się z dwóch części – przedmiotowej i ogólnej. Łącznie to 50 godz. dydaktycznych warsztatów, podzielonych na 10 modułów – każdy po 5 godz. dydaktycznych realizowanych stacjonarnie i/lub on-line.

CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA 25 godz. dydaktycznych – 5 modułów po 5 godz. dydaktycznych każdy. Zajęcia będą się odbywały w grupach przedmiotowych. Prowadzącymi będą głównie nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności nauczycielskich.

CZĘŚĆ OGÓLNA 25 godz. dydaktycznych – 5 modułów po 5 godz. dydaktycznych każdy.

Realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

WAŻNE: Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział minimum w 3 z 5 modułów części przedmiotowej i w 1 module z części ogólnej. Zaświadczenie będzie zawierało realną liczbę godzin zrealizowaną przez uczestnika.

2. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW

W ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych bezpośrednich, telefonicznych oraz online ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie - harmonogram

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - harmonogram