A A

MCDWypaleni uczniowie?! Wypaleni nauczyciele?! – dlaczego radzenie sobie ze stresem i emocje w czasie pandemii są ważne? - odpowiedź m.in. na to pytania udzielą specjaliści podczas konferencji "Myślę – czuję – działam: różne aspekty pracy społeczności szkolnej w czasie pandemii", która odbędzie się 31 marca 2021 r. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na ten temat w Radiu Płock FM.

Rozmowa w Radiu  Zapisy