A A

 

Zapraszamy nauczycieli języków obcych na spotkanie "Jak motywować uczniów do nauki z wykorzystaniem TIK", które poprowadzi Anna Życka. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część odbyła się 24 marca, z udziałem Anny Życkiej.

Druga część szkolenia odbędzie się 14.04. w godz. 15.00-17.00. Zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem takich narzędzi jak Padlet, Storybird czy LearningApps. W spotkaniu wezmą udział: Aneta Gładys - nauczyciel konsultant ds. języków obcych MSCDN Wydział w Warszawie, Marcin Jaroszewski - doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego, Emilia Ziółkowska - doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego.

Link do rejestracji (jeden do obu części szkolenia)

 

Link do spotkania otrzymają Państwo po rejestracji na szkolenie.