A A

W projekcie eMOCje w twórczości biorą udział nauczyciele przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Projekt jest opraty na piętnastoletnich doświadczeniach projektów „Szkoła i Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”. W programie zaplanowano szkolenia dotyczące  Mindfulness - treningu uważności, Design Thinking – myślenia projektowego, dramy procesualnej - metody pracy sprzyjającej rozwojowi aktywności intelektualnej i emocjonalnej oraz edufilmoterapii. Dzięki wskazanym formom oddziaływania, dzieci będą mogły odtwarzać zaobserwowane i doświadczane sytuacje, lepiej zrozumieć postawy i zachowania innych osób (zarówno rówieśników, jak i  dorosłych). Podpowieadamy jak odnajdywać rozwiązania sytuacji problemowych, „dotykać” trudnych tematów,  by później zaprojektować zajęcia i wskazać sposób realizacji zgodny z potrzebami i oczekiwaniami dzieci. To pewnego rodzaju wprowadzenie do nowej „kultury uczenia się” otwartej na dialog.

O potrzebie dbania o emocje najmłodszych, zwłaszcza podczas pandemii, o naszym projekcie i działaniach podejmowanych w jego zakresie można usłyszeć/przeczytać, obejrzeć w:

  • page0001 01

 

 

 

 

 

 

 

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia