A A

 

 

Zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci to niektóre cele projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”, którego III i IV edycja właśnie dobiegły końca. Czy zostały zrealizowane? Zdecydowanie tak! – potwierdzili uczestnicy podczas konferencji podsumowującej w płockim Wydziale MSCDN.


W ramach projektu realizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przez MSCDN i Polski Związek Szachowy 245 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i II etapu edukacyjnego ukończyło 72 godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy. Szkolenia prowadzili instruktorzy i trenerzy Polskiego Związku Szachowego, sędziowie szachowi oraz certyfikowani nauczyciele praktycy.


Szkoły zostały doposażone w sprzęt szachowy - komplet szachów dla uczniów i szachownica demonstracyjna na jednego nauczyciela, natomiast nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych.


Podczas finałowej konferencji swój wykład „Matematyka przez szachy czy szachy przez matematykę?” – wygłosił Michał Lisicki z Fundacji Berdo.
Koordynator projektu, Bogumiła Ogrodowczyk, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocka wspólnie z Agnieszką Staszewską-Mieszek, nauczycielem konsultantem z MSCDN Wydział w Warszawie wręczyła uczestnikom certyfikaty.