A A

 


Adresowana do dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli JST konferencja „Start na starcie” zainaugurowała działania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020. Gościem specjalnym była dr Aleksandra Piotrowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas swojego wystąpienia opowiadała m.in. o tym jakie mogą być negatywne skutki nadmiaru zajęć dodatkowych, które w dobrej wierze organizujemy naszym dzieciom. Podkreślała, że za bardzo zaufaliśmy specjalistom, wierząc, że tylko oni są w stanie rozwinąć talenty i zainteresowania. - Zapisujemy kilkulatka na zajęcia z plastykiem, a tak naprawdę więcej skorzysta, lepiąc stworki z masy solnej wspólnie z rodzicami - tłumaczyła. - Z moich doświadczeń wynika, że dzieci są „głodne” kontaktu i czasu spędzanego z rodzicami.
Psycholog uzmysławiała jak negatywne skutki niesie za sobą nadmiar aktywności, od niedoboru snu zaczynając, na stanach lękowych i depresji kończąc (Z badan wynika, że depresje i stany lękowe występują trzykrotnie częściej wśród dzieci z rodzin bardzo dobrze sytuowanych!!).
ONZ ostrzega, że częstość zaburzeń psychicznych wśród dzieci sięga 20%. WHO szacuje, że do 2020 r. zaburzenia te znajdą się wśród 5 głównych przyczyn śmierci lub kalectwa dzieci i młodzieży. – To my im budujemy ten świat – zaznaczyła specjalistka i jednocześnie zaapelowała do dyrektorów, nauczycieli i rodziców – Wrzućcie na luz!


Niezwykłą notatkę wizualną z wykładu, rysowaną na bieżąco, przygotowała Aleksandra Banach, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.


W drugiej części spotkania, Jolanta Skubiszewska-Gójska oraz Bogumiła Ogrodowczyk, nauczycie konsultanci MSCDN Wydział w Płocku, opowiedziały o wspomaganiu szkół i placówek, o najnowszych projektach adresowanych m.in. do nauczycieli rozpoczynających pracę „Nauczyciel na starcie”, dyrektorów, którym powierzono po raz pierwszy stanowisko „Dyrektor na starcie” oraz o programach profilaktycznych i innych projektach edukacyjnych realizowanych w nowym roku szkolnym przez płocki Wydział.

Myślografia - notatka wizualna w praktyce