A A

...taki tekst często słyszy dziecko, które daje z siebie wszystko i bardzo się stara sprostać oczekiwaniom, niestety po raz kolejny dostaje jedynkę. W efekcie jego motywacja sukcesywnie spada. Wiele wskazuje na to, że winny jest niedoskonały kanał werbalny - jeżeli będziemy się opierać tylko na nim, musimy liczyć się z błędami - przekonywała podczas seminarium dla dyrektorów szkół i przedszkoli dr Marzena Żylińska.

Powyższą tezę udowodnił eksperyment przeprowadzony przez prowadzące dr Marzenę Żylińską oraz Olę Żylinską. Zadaniem uczestników seminarium było narysowanie kwiatka, listków i łodygi według instrukcji wyrażonej słownie. Zadanie wydawało się banalne. Czerwone płatki w określonym kształcie, zielona łodyga... Po skończonej pracy i porównaniu prac, okazało się, że rysunki nauczycieli różnią się umiejscowieniem kwiatka na kartce, wielkością lub kolorem (bo ktoś na przykład nie dosłyszał lub inaczej zrozumiał instrukcję). W ten sposób obie prowadzące chciały uzmysłowić nauczycielom, że opieranie się podczas lekcji wyłącznie na kanale werbalnym generuje trudności uczniów w nauce. Te dzieci, które inaczej odczytają intencje nauczyciela, będą dostawały gorsze stopnie, mimo takiego samego wysiłku jaki wykonali ich koledzy.

Seminarium wykładowo - warsztatowe "Oczywistość czy herezja – w poszukiwaniu nowego modelu szkoły" w Orlen Arenie było również okazją, aby dowiedzieć się między innymi jak funkcjonuje pamięć i od czego zależy, ile uczeń zapamięta z lekcji oraz poznać edukacyjne narzędzia umożliwiające przeniesienie odpowiedzialności za proces uczenia się z nauczyciela na uczniów.

Seminarium dla dyrektorów szkół i przedszkoli "Oczywistość czy herezja – w poszukiwaniu nowego modelu szkoły" oraz warsztaty "Strategie uczenia się – w poszukiwaniu alternatywy dla metod pamięciowych" poprowadziła dr Marzena Żylińska, natomiast warsztaty "Lapbooki – jak przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się" - Ola Żylińska.