A A

 

W ramach III spotkania Akademii Ciekawej Historii w Archiwum wykład na temat" Opór Polaków wobec działań władz komunistycznych – w relacjach świadków i w świetle dokumentów" wygłosił Jacek Pawłowicz, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Prelegent przybliżył losy żołnierzy wyklętych z terenu Płocka i Mazowsza Płockiego w okresie stalinowskim oraz formy oporu mieszkańców Płocka
wobec władz komunistycznych w 1976 roku i w stanie wojennym. Zaprezentował także unikatowy film ze zbiorów IPN przedstawiający obchody milenijne w Płocku w 1966 roku, w trakcie których obecni byli Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. Następnie Tomasz Piekarski przedstawił możliwości edukacyjne zasobu Archiwum Państwowego w Płocku w zakresie tematyki szeroko pojętej historii PRL. Na stronie internetowej Archiwum dostępne są dwie wystawy archiwalne na których można zapoznać się dokumentami z zespołu "Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku". Są to: "Obiektywem Partii-Województwo Płockie w fotografii z Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Płocku" na którą składa się około 3000 fotografii, oraz "Czerwiec 1976 w Płocku i w województwie płockim w świetle płockich archiwaliów", na które składają się protokoły z zebrań partyjnych odbywanych w różnych instytucjach i zakładach pracy w związku z wydarzeniami czerwcowymi. Ponadto Tomasz Piekarski zaprezentował
dokumenty i pamiątki ze" Zbioru Jakuba Leszka Chmielewskiego", znanego płockiego działacza "Solidarności" internowanego w stanie wojennym.

Organizatorem spotkań przeznaczonych dla nauczycieli jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku i Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Wystawy dostępne są pod linkami:
http://www.plock.ap.gov.pl/p,112,obiektywem-partii-z-archiwum-kw-pzpr-w-plocku
http://www.plock.ap.gov.pl/wystawa/