A A

 

Kto 100 lat temu pisał patriotyczne bajki i wiersze dla dzieci? Jakie są zadania szkoły w świetle nowej podstawy programowej języka polskiego oraz które cyfrowe narzędzia będą przydatne w codziennej pracy polonisty - między innymi na te pytania odpowiadali prelegenci podczas konferencji Mazowieckiej Akademii Polonisty.

 

Konferencję "MazAk - Mazowiecka Akademia Polonisty. W 100-lecie niepodległości - między tradycją a nowoczesnością", w której uczestniczyło blisko 70 nauczycieli języka polskiego zorganizował płocki Wydział MSCDN. W auli Szkół Katolickich w Płocku poloniści wysłuchali wykładu "Oblicza patriotyzmu w literaturze dla dzieci i młodzieży - dawniej i dziś" dra Marcina Lutomierskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent opowiedział o autorach krzewiących idee patriotyzmu w okresie wolnej Polski, z czasów okupacji i emigracji, jak i współczesnych.

 

Dr Ewa Nowel opowiedziała, jak kompetentny polonista (z)realizuje podstawę programową. Według prelegentki, "w świetle nowej podstawy programowej języka polskiego wiedza nie jest synonimem informacji. Wiedzę tworzą informacje: uporządkowane, zhierarchizowane, logicznie powiązane w ramach paradygmatu naukowego."

 

Z kolei dr Magdalena Trysińska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła "Klucz do cyfrowego świata. Nowoczesne narzędzia w warsztacie nauczyciela polonisty". Jak podkreślała, warto wykorzystać takie formy i środki, które oddziałują na zmysły ucznia silniej i bardziej różnorodnie niż pomoce tradycyjne (papierowe): multimodalność uruchamia bodźce słuchowe i materiały ruchome (książka jest niema i statyczna), natomiast interaktywność w sensie ścisłym wyzwala reakcję na działania użytkownika (gry, automatyczne sprawdzanie ćwiczeń).

 

W drugiej części spotkania dr Ewa Nowel poprowadziła warsztaty pt. "(Nie)nowy alfabet szkolnej lektury. Strategie uczenia się."