A A

Dziecko pewnego neurochirurga potrafiło w wieku 4 lat wyjaśnić działanie i podać łacińską nazwę każdej części mózgu, ponieważ wytłumaczył mu to i pokazał zainteresowany rodzic. Dziecko było niezwykle dumne z posiadanej wiedzy. W efekcie pytało czasem gości: "Czy nie ma pan jakichś kłopotów z głową?” Jako dorośli musimy pamiętać, że twórczość i pomysłowość dzieci przejawia się w wielu aspektach życia i powinniśmy ją wpierać niezależnie od okoliczności.

Powyższą anegdotę przytoczył prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt z Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości UŁ, opiekun naukowy projektu "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia", którego uroczyste zakończenie odbyło się w płockim Wydziale MSCDN.

Po dwóch latach teoretycznych szkoleń i praktycznych zajęć w placówkach 29 nauczycieli przedszkoli, 13 nauczycieli szkół podstawowych oraz 7 nauczycieli z gimnazjów i liceum odebrało z rąk profesora Krzysztofa Szmidta, Jarosława Zaronia, Prezesa SIE DELTA oraz Małgorzaty Białeckiej z Urzędu Miasta Płocka certyfikaty potwierdzające ich przygotowanie do prowadzonych zajęć twórczości. Warto podkreślić, że wielu uczestników reprezentowało placówki, które od lat są związane z projektem.

Zaproszony na uroczystość profesor Szmidt podczas swojego wykładu "Twórczość dzieci: spór romantyków z realistami" zachęcał do kontynuowania zajęć i bezwzględnego wspierania dzieci w rozwijaniu pomysłowości twórczej, jednocześnie jednak upominał, aby zawsze rozpatrywać twórczość dzieci i twórczość dorosłych jako dwa podobne w swej istocie, ale różne w cechach szczegółowych fenomeny. Podkreślał, że twórczość dziecka może być postrzegana tak samo jak twórczość dorosłych, z poszanowaniem tych samych kryteriów nowości, oryginalności i sensowności, ale w odniesieniu do dotychczasowego repertuaru zachowań dostępnych dzieciom, a nie dorosłym. "Dzieci nie tworzą przełomów w nauce i sztuce, nie piszą wybitnych powieści i poezji, nie komponują doskonałych symfonii czy kwartetów skrzypcowych, nie stają się reformatorami społecznymi, choć świeżość ich spostrzeżeń może zainspirować niejednego dorosłego twórcę" - dodał.

Działania w projekcie podsumowała Elżbieta Lemańska, koordynator projektu.

Spotkanie było również okazją do wręczenia publikacji "Radośnie-Ciekawie-Twórczo" autorom scenariuszy.

Nauczyciele mogli również zapoznać sie z innymi publikacjami na temat twórczości i kreatywności, które można znaleźć na półkach Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

Dziękujemy nauczycielom z MP nr 3, 5, 9, 10, 25, 31, 34, ze Szkół Podstawowych nr 11, 23SP nr 2 w Sierpcu, SP w Teodorowie , nauczycielom z Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku, z Gimnazjum nr 1 i LO nr 4 z ZS nr 1 w Płocku za wspólną podróż i do zobaczenia wkrótce!

Projekt Szkoła Wspierająca Uzdolnienia jest finansowany ze środków Miasta Płocka.