A A

 "Człowiek musi swą pracę traktować poważnie, musi być niezależny, a nie tylko czerpać ze świata przyjemność" -  to słowa, które często słyszała od swojej genialnej matki Irena Joliot-Curie, jej równie genialna córka. Aktualne po 100 latach przesłanie było jedną z wielu ciekawostek o sławnych polskich naukowcach przytoczonych podczas konferencji "Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze".

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało cykl konferencji poświęconych wybitnym Polakom przyrodnikom i znaczeniu ich odkryć dla Polski i świata. Konferencja w Płocku odbyła się w auli Szkół Katolickich. Zaproszeni prelegenci, eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk w znakomity sposób przedstawili toczące się w czasach zaborów życiorysy m.in. wspomnianej wcześniej Ireny Joliot-Curie, Eugeniusza Romera, Jana Czochralskiego oraz wybitnych Polaków na Syberii.

Uczestnicy konferencji mogli także obejrzeć wystawę zbiorów Archiwum PAN w Warszawie poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie i przyrodnikom na Syberii.

 Ciekawostki z konferencji