A A

 

Relacje między nauczycielami, uczniami (szczególnie nastoletnimi) oraz rodzicami zawsze budziły wiele emocji. Co zrobić, aby współpraca układała się dobrze i przynosiła oczekiwane efekty? Odpowiedzią może być dialog motywujący, którego reguły poznali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez płocki Wydział MSCDN oraz Akademię Dialogu Motywującego Motywacja.

Z jednej strony uczeń często słyszy "Rodzice martwią się o Ciebie. Chcą dla Ciebie jak najlepiej”, z drugiej "Nie uczysz się wystarczająco dużo. Lekceważysz swoich nauczycieli". Tymczasem, zamiast oczekiwanej refleksji, dziecko odpowie "Zajmijcie się lepiej sobą. Ja nie mam żadnego problemu!”.

W tym właśni tkwi jedna z kluczowych pułapek w relacjach między dorosłymi i dziećmi - im bardziej nauczyciel/rodzic będzie przemawiał za zmianą, tym bardziej uczeń/dziecko będzie opowiadało się za brakiem zmiany.

Sytuacja nie jest komfortowa dla żadnej ze stron i może prowadzić czasem do dramatycznych efektów. Jak temu zapobiec?

Zaproszeni na konferencję specjaliści rekomendowali uczestnikom dialog motywujący, czyli oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, który służy wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.

Reguły dialogu jako metody wspierającej nauczyciela w pracy z uczniem i rodzicem przedstawiła Olga Mrozowska, psycholog, terapeuta, trener Dialogu Motywującego (DM), członkini MINT.

Natomiast o tym, co oznacza konstruktywna relacja z uczniem opowiadał Zygmunt Medowski, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; terapeuta motywujący. Prelegent przekonywał nauczycieli, aby w swojej pracy byli blisko ucznia, zwalczając naturalny odruch naprawiania, słuchali tego, co chcą powiedzieć, starali się rozumieć jego motywację i wspierali w osiąganiu celów.

 

Z kolei dr Konrad Ambroziak - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, psychoterapeuta, superwizor, trener Dialogu Motywującego udzielał cennych wskazówek, jak rozmawiać z nastolatkami.

Na zakończanie, Robert Rejniak, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (PTZN), trener Dialogu Motywującego zaapelował, aby młodego człowieka szanować jako eksperta ds. samego siebie", który posiada wszelkie zasoby potrzebne do wprowadzenia zmian przy pomocy terapeuty lub bez niego, ponieważ bez takiej postawy techniki, których sie uczymy pozostaną bez efektu.