A A

 

Najbardziej emocjonująca konferencja tego miesiąca za nami! Emocjonująca, bo to właśnie emocje były jej głównym bohaterem. Z jednej strony kończyliśmy piętnastoletnie doświadczenia w projektach Szkoła i Przedszkole Wspierające Uzdolnienia, z drugiej, bazując na solidnych fundamentach, inaugurowaliśmy działania w nowym projekcie. Wpisując się w konwencję początku i końca (umownego oczywiście!), wykład „Kto pyta, ten...tworzy. O znaczeniu myślenia pytajnego w rozwoju zdolności twórczych dzieci i młodzieży” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szmidt, opiekun merytoryczny projektów SWU i PWU (2005-2020), a następnie wystąpiła dr Monika Just, pedagog twórczości, opiekun merytoryczny projektu „eMOCje w twórczości” (2020 - …), która opowiedziała o tym jak uspokoić umysł i wyzwolić kreatywność.

Następnie Elżbieta Lemańska, koordynator projektów SWU i PWU podsumowała ostatnią edycję, po czym wspólnie z prof. Szmidtem oraz Jarosławem Zaroniem, dyrektorem MSCDN wręczyła certyfikaty placówkom, które przez ostatnie dwa lata rozwijały kreatywność dzieci i młodzieży.

Certyfikaty otrzymali przedstawiciele: Miejskiego Przedszkola nr 25, 6, 19, 21, 29, 37 w Płocku, Przedszkola Gucio i Dobry Początek oraz Szkół Podstawowych w Staroźrebach i w Łaszewie.

Gratulujemy!

Pierwsze szkolenie dotyczące treningu uważności w ramach projektu „eMOCje w twórczości” już 15 października. Poprowadzą je wspólnie Dorota Kulesza-Tałan, terapeutka i pedagog twórczości oraz Agnieszka Baska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W programie także szkolenia z design thinking, dramy procesualnej oraz fakultatywnie szkolenie z edufilmoterapii i warsztaty dla rodziców. Do zobaczenia!

Projekt jest realizowany ze środków Miasta Płocka. Patronat medialny: Tygodnik Płocki oraz Radio Płock FM.

Polecamy również audycję Gość dnia w Radiu Płockk FM, podczas której prof. Szmidt opowiadał o roli tworczości w życiu każdego z nas.