A A

 


W ramach projektu „MONIUSZKO W MAZOWIECKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH” organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową odbył się konkurs „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

Konkurs był skierowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i dotyczył szerokiej tematyki związanej z życiem i twórczością Stanisława Moniuszki.
Do konkursu zgłoszono 40 projektów. W realizację działań zaangażowanych było 1648 uczniów z 34 szkół i przedszkoli z całego Mazowsza. Efekty pracy zaprezentowano nie tylko społecznościom szkolnym, ale w wielu przypadkach środowiskom lokalnym, które aktywnie włączyły się w realizację projektu. Wszystkie placówki przystępujące do konkursu otrzymały materiały edukacyjne przekazane przez Teatr Wielki-Operę Narodową, które niezwykle twórczo zostały wykorzystane przy wykonywaniu zaplanowanych działań.
W lutym 2020 roku Komisja Konkursowa oceniła nadesłane projekty i wyłoniła zwycięzców, których obdarowano nagrodami ufundowanymi przez Teatr Wielki – Operę Narodową i MSCDN.
MSCDN Wydział w Płocku wraz z Aleksandrą Banach, opiekunem projektu w kategorii przedszkola i edukacja wczesnoszkolna może pochwalić się laureatami:
III nagrodę otrzymała Małgorzata Kowalak ze Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, natomiast wyróżnienie trafiło do Małgorzaty Matyjasik-Pochwatki z Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie.
Warto dodać, że nagrody otrzymali nie tylko nauczyciele biorący udział w Projekcie, ale również wszystkie dzieci i uczniowie nagrodzonych placówek.
Gratulujemy!