A A

 

Celem projektu "Misja: programowanie" jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z okolic Ostrołęki i Płocka do samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania w ramach nauczania zintegrowanego oraz popularyzacja wczesnej nauki kodowania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.


Projekt realizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz MSCDN Wydział w Płocku i Ostrołęce we współpracy z wybranymi gminami wiejskimi i wiejsko-miejskimi z podregionów ostrołęckiego i płockiego.

 

Podczas konferencji inaugurującej uczestnicy mogli między innymi "pobawić" się robotem Photon. Ich reakcje i uśmiechy są doskonałym odzwierciedleniem powiedzenia, że najlepsza nauka to ta, która odbywa się przez zabawę...